Kontakt
Lyssna

Introduktion för nyanlända

Välkomsten är Härryda kommuns introduktionscenter för nyanlända barn och ungdomar. I Välkomstens verksamhet visar vi alla nyanlända barn och ungdomar vägen in till förskolan och grundskolan i vår kommun.

Vi på Välkomsten arbetar för att introduktionen av nyanlända ska ske med ett helhetsperspektiv. Vi arbetar för en väl fungerande samverkan kring den nyanlända familjen eftersom forskning och erfarenhet talar för att goda kontakter med hemmet och ett stabilt nätverk kring eleven gynnar elevens skolgång.

Hur arbetar vi på Välkomsten?

Första steget är en kartläggning av de barn som kommer till oss. Vi tar reda på vad barnet kan och är intresserad av. Nästa steg är att vi gör en individuell plan för varje barns fortsatta utveckling och lärande. När barnet är redo hjälper vi till med inskolningen på en förskola eller skola i kommunen.

Kontakt

Sara Edvardson Ehrnborg,
samordnare grundskola
031-724 61 95
sara.edvardsonehrnborg@utb.harryda.se

Elsa Gottfridsson,
samordnare förskola
elsa.gottfridsson@utb.harryda.se

Gisele Fuentes,
rektor
031-724 62 95
gisele.fuentes@harryda.se

Skolvägen 4
435 30 Mölnlycke

Relaterad information