Barn och utbildning

Lediga kurser på Vux

Det finns platser kvar på flera dags- och kvällskurser på grundläggande och gymnasial nivå. Att studera på Vuxenutbildningen är kostnadsfritt!

Vuxenutbildning Härryda kommun

Hösten program Viktiga Vuxna

Inspiration, kunskap och utveckling för dig som är förälder eller viktig vuxen. Välj att gå på en föreläsning eller en längre kurs.
Viktiga Vuxna hösten 2014PDF

Barn och utbildning

Härryda kommun är en expansiv kommun med stor inflyttning av barnfamiljer. I förskoleverksamheten arbetar kommunen utifrån målet att ha full behovstäckning. Verksamheterna för barn och utbildning omfattar drygt 50 procent av kommunens totala budget. I kommunen finns en gymnasieskola: Hulebäcksgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunen erbjuder även vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Stenkonst vid Önnerödskolan

Stenkonst vid Önnerödskolan

Uppdaterad av: Jenny Hagelberg (jenny.hagelberg@harryda.se) 2014-08-25 10.08
© Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke, telefon växel 031-724 61 00
besöksadress: Råda torg, e-post: kommun@harryda.se, organisationsnummer 212 000 1264.