Kontakt
Lyssna

Barn och utbildning

Lärare och elever på Ekdalaskolan. Foto Anna Sigvardsson


Frågor och svar om pågående brukarundersökning

Under januari och februari har elever och vårdnadshavare svarat på enkätfrågor om våra verksamheter. Enkäten genomförs i samarbete med andra kommuner inom Göteborgsregionen.
Enkäter 2015