Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 mars 2016
Lyssna

Kommundelsstämma i Hindås: Järnväg i fokus

Ett 30-tal åhörare hade tagit sig till stationshuset i Hindås på tisdagskvällen. För att svara på deras frågor fanns flera tjänstemän från Härryda kommun, kommunalråden Per Vorberg (M) och Mats Werner (S) samt flera fritidspolitiker.

Den planerade Götalandsbanan, höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm, engagerar Härrydaborna. Under kommundelsstämman i Hindås hamnade fokus på hur banan kommer att passera Rävlanda, flera i publiken uttryckte en oro för att naturvärden riskerar att gå förlorade.

– Först och främst: det är Trafikverket som bygger järnvägen, inte kommunen. Det är jätteviktigt att ni framför alla synpunkter till Trafikverket. Om önskemålet är att vi ska försöka stoppa järnvägen så kan inte jag ställa upp på det, jag tycker att det är en viktig satsning. Däremot ska vi göra det bästa för att det ska bli så bra som möjligt, säger Per Vorberg (M).

Mats Werner (S):
– Trafikverket säger att vi kan bygga en tunnel på sju kilometer och det får vi jobba för, men det finns rätt så starka krafter. Trafikverket har en budget att hålla och de kommer att komma med en prislapp för en tunnel på sju kilometer.

Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad:
– Just nu är Rävlanda en av de svåra passagerna. Där diskuterar vi mycket med Trafikverket, vi kommer att ta fram ett PM där man beskriver de olika alternativen.

Mats Werner (S), svarar på en av åhörarnas frågor under stämman i Hindås station.

 

Upprustning av Hindås station

En annan fråga handlade om upprustning av det gamla stationshuset i Hindås. Där fick frågeställaren besked från Hans Ljungberg, tf sektorschef för Teknik och förvaltningsstöd:

– Vi tror att vi till sommaren kommer kunna börja gå på fasader och tak. Sedan finns också en elanläggning som inte är bra, liksom ventilation och toaletter. Vi får ta det bit för bit.

En man i publiken, nyinflyttad till Hindås, undrade vad som hände med planerna på att bygga en ny högstadieskola. Svaret är att en ny skola (åk 4-9) planeras att stå klar hösten 2019, vid idrottshallen.

Boende för ensamkommande

En av frågorna gällde säkerheten på boendet för ensamkommande, som ska byggas i Hindås och stå klart i sommar. Frågeställaren uttryckte en oro, med tanke på vad som nyligen hände på ett boende i Mölndal.

– Direkt när vi hörde vad som hänt i Mölndal undersökte vi varför. Det boendet var inte kommunalt, de hade inte samma typ av bemanning som vi och vi vet inte vilken kontroll de hade. Vi i Härryda har hela tiden personal på plats, de jobbar aldrig ensamma, vi har också en dialog mellan de som jobbar på boendet och de som är handläggare och bedömer var barnen ska placeras. Bedömer man att de inte mår riktigt bra, att de behöver stöd och hjälp, så kommer de inte att bo på det här boendet, svarade Per Vorberg (M).

Stämmor blir dialogforum

Många frågor hade kommit in inför stämman, så många att kommunens nya grepp med diskussioner i smågrupper uppdelade efter ämnen inte hanns med den här gången.

– Vi har för avsikt att utveckla våra stämmor till dialogforum, vilket vi kommer att göra till hösten. Men nu är vi precis i skarven mellan det gamla och det nya, förklarade kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Alla frågor och svar från Hindås kommundelsstämmaPDF