Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 mars 2016
Lyssna

Frågor om förtätning och äldreboenden

Kommundelsstämman i Mölnlycke kommunhus 8 mars handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns en rysk delegation på studiebesök.

Stämman i kommunhuset inleddes med en fråga om Härryda kommun har några planer på att bygga trygghetsboenden för äldre med vårdbehov.

– Vi för samtal med olika byggare, exempelvis Wallenstam som ska bygga vid fabrikerna. Vi hör många som vill bo som vanligt i en lägenhet, men med sociala ytor där man kan träffas och umgås. Wallenstams håller på och tittar på det, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Någon i publiken saknade den gamla typen av äldreboenden, ålderdomshemmen, där man kunde flytta in när man var lite äldre även om man var frisk, men inte ville bo ensam. Socialtjänsten gör regelbundet undersökningar där man undersöker efterfrågan när det gäller olika boendetyper för äldre.

– Senast vi gjorde en sådan enkät såg vi att man vill bo kvar hemma i sitt eget boende så länge man är frisk, med möjligheten att få hemtjänst om man behöver det. Men vi kommer fortsätta att ställa de här frågorna med jämna mellanrum, säger Lena Lager, chef för socialtjänsten.

Per Vorberg (M) till höger, bredvid stämmans ordföranden Roger Nordman (M) och Ing-Marie Samuelsson (S) under stämman i kommunhuset.

 

Debatt om förtätning och tillväxt

Förtätningen i Mölnlycke centrum bekymrar en del, som är oroliga för att förlora närheten till naturen.

– Vi har redan nu tio års kö till bostäder, många som har vuxit upp här och fått barn vill gärna flytta tillbaka till Mölnlycke men har ingen möjlighet. Som kommun måste vi försöka lösa det här genom att skaffa fram fler bostäder och ta ett större grepp, säger oppositionsråd Mats Werner (S).

För Mölnlycke centrum finns ett antaget strategidokument, program för Mölnlycke norra centrum, som innebär just förtätning och byggande av fler bostäder. Det är något som förvaltningen jobbar med, på uppdrag av politiken.

– Vi har ett tillväxtmål att vi ska växa med 1,5 procent per år, Länsstyrelsen vill dessutom att alla kommuner plussar på med ytterligare en halv procent, eftersom vi har en sådan stor bostadsbrist i Sverige. Vi behöver bygga på andra platser än Mölnlycke också, vi tror starkt på Landvetter södra och att utveckla orterna i öster. Men vi måste även bygga bostäder där det finns en stor efterfrågan, säger Per Vorberg (M).

Arbete mot ungdomskriminalitet

Frågan om en växande ungdomskriminalitet i Mölnlycke väcktes också, där frågan ställdes hur kommunen arbetar med problematiken.

– Vi har väldigt bra koll på vilka ungdomar som dras till de här gängen, vi kallar in deras föräldrar och sitter i samtal med polis och socialtjänst. Vår personal finns ute varenda vardagskväll, ofta tillsammans med polis, på platser där ungdomar finns. Vi har fritidsverksamhet på kvällar så att vi kan möta och skapa en relation med ungdomarna. Vi jobbar jättemycket med det här, just nu hjälper det inte så mycket som vi skulle önska, men jag är övertygad om att det gör skillnad, säger Ann Nilsson-Mäki, verksamhetschef för grundskolan i Härryda kommun.

Ryskt studiebesök

På plats fanns den ryska politikern Ljubov Kotjetova, som är i Härryda för att jobbskugga Mats Werner. Hennes dagar i kommunen följs och dokumenteras av ett reporterteam från tidningen Novaja Gazeta. För att kunna följa med på kommundelsstämman hade hon också en tolk som översatte allt som sades.

– Det här är en form av möten som vi också använder i Ryssland. Jag känner igen stämningen, att många frågor är kritiska. Det är sällan några hyllningar till politiker som kommer fram, säger hon.

Kommundelsstämmor i Härryda kommun

Mats Werner (S) till vänster bredvid Ljubov Kotjetova. I mitten tolken Bengt Eriksson och till höger reporterteamet från Novaja Gazeta.