Kontakt
14 februari 2017
Lyssna

Bygglovsansökan inlämnad för boende i Tahult

Härryda kommun ska bygga ett boende i Tahult för asylsökande ensamkommande barn. Nu är ansökan om bygglov inlämnad.

Den 25 januari 2016 beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas ett boende på Grönsångarvägen i Tahult i Landvetter för asylsökande ensamkommande barn. Boendet ska ha tio platser och vara bemannat dygnet runt. De ensamkommande, ofta i åldern 13–17 år, går i skolan och erbjuds aktiviteter på fritiden. Utbildad personal ansvarar för den dagliga verksamheten på boendet.

Miljö- och bygglovsnämnden fattar beslut

Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra fullmäktiges beslut och den 26 januari 2017 lämnade fastighetsfunktionen in ansökan om bygglov. Ansökan innebär att bebyggelsens fysiska lämplighet prövas gentemot gällande detaljplan. Bebyggelsens eventuella verksamhet prövas inte. Beslutet fattas sedan av miljö- och bygglovsnämnden. Läs gärna mer om bygglovsprocessen här

Preliminär byggstart i maj

Den preliminära planen är att byggstarta i maj, innan dess ska entreprenör upphandlas. Byggtiden beräknas till cirka åtta månader. Bygglovsansökan innehåller ritningar på två enplansvillor. Tanken är att villorna ska kunna säljas som vanliga bostadshus, om behoven skulle förändras framöver.

För information om byggnationen:

Anders Ljung, fastighetschef
031-724 64 63
anders.ljung@harryda.se

För information om verksamheten:

Lena Lager, socialchef
031-724 61 52
lena.lager@harryda.se