Kontakt
30 augusti 2017
Lyssna

Välkommen till Backaskolan!

Backaskolan i Landvetter har nu öppnat, och sticker ut med sin vackra fasad i cederträ och sitt skogsnära läge. Skolan har dessutom en inomhusmiljö som ger många nya möjligheter.

I expansiva Landvetters-Backa, som har byggts ut kraftigt sedan 2007, öppnade efter sommaren Härryda kommuns nya grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan är byggd för 320 elever, men i höst kommer bara 100 elever i förskoleklass och årskurs 1 att gå där.

– Vi växer in i vår nya skola, om tre år kommer vi att vara en f-3-skola, säger Gunnel Persson-Sarris, Backaskolans rektor och tidigare rektor på Vällsjöskolan i Pixbo.

Backaskolan i Landvetter har nu öppnat.


– Jag trivdes fantastiskt bra på Vällsjöskolan men jag gillar utmaningar och ett lite annorlunda tänk. Att få vara med och starta en skola från grunden är spännande, särskilt med tanke på att vi här får en lite annorlunda utformning av lokalerna vilket skapar många möjligheter, men också en del utmaningar.

Ingen traditionell skola

Backaskolan är ingen traditionell skola. Hela skolan är skofri, eleverna tar av sig skorna i entrén innan de går in på trägolv av grankubb och heltäckningsmattor. Backaskolan har heller inga traditionella klassrum, istället finns fyra stycken ”hemvister” som var och en är tänkt att härbärgera upp till 40 barn.

Hemvisterna består av ett stort samlingsrum på 70 kvadratmeter med heltäckningsmatta, samt två större och två mindre grupprum. Varje hemvist har sitt eget färgtema på väggar och golv, inspirerat av naturens kust, äng, åker och fjäll.

– Man tänker inte klassrum längre, istället utgår vi från en grupp lärande individer som befinner sig i samma lokaler. Sedan kan vi utnyttja lokalerna på ett sätt som passar bra för barnen, och variera både gruppkonstellationer och aktiviteter.

Fokus på digitalt lärande

Allt arbete utgår från samma styrdokument som gäller för alla skolor i kommunen, där en central del är att skapa möjligheter för alla elever och att de ska vara delaktiga i och själva kunna påverka sitt lärande. Istället för att använda så mycket tryckta läromedel, ska eleverna till stor del arbeta digitalt.

– Det handlar väldigt mycket om helhetssyn där en av skolans uppgifter är att skapa sammanhang och meningsfullhet i lärandet. Med skogen nära inpå kan vi också använda naturen och lärmiljön utanför skolans väggar för att laborera och lösa problem. Vi kommer även att arbeta tematiskt, världen är inte uppdelad efter olika skolämnen, säger Gunnel Persson-Sarris.

Från start kommer tolv pedagoger att arbeta på Backaskolan, flera av dem har rekryterats utifrån och kommer från andra kommuner. Skolan innehåller också ett stort bibliotek, en idrottshall och ett eget kök där en kock som tidigare arbetat på Fridaskolan kommer att laga all mat.

– Vi kommer att arbeta ännu mer miljömedvetet när det gäller inköp av råvaror, vi kommer inte att följa terminsmenyn utan kocken kommer att ha lite fria händer, säger Gunnel Persson-Sarris.

Vad är det viktigaste att förmedla till eleverna för dig som rektor?
– Lusten att lära. Den där glöden som man ser på de här fem- och sexåringarna som ska börja skolan, den ska finnas kvar hela tiden. Jag vill fortfarande se den i deras ögon när de går ut gymnasiet.

Läs mer om Backaskolan

Fakta om Backaskolan

Fasad: cederträspån och cederpanel
Tak: zinkplåt (skola), sedum (idrottshall)
Arkitekter: Lena Sundén från Tyréns AB och Rasmus Lagerström från Landskapsgruppen.
Certifiering: Miljöbyggnad guld

Kontakt

Gunnel Persson-Sarris
Rektor Backaskolan
031-724 87 81
gunnel.persson-sarris@harryda.se