Kontakt
  • Pratbubbla med "Vad tycker du?"

    Välkommen på kommundelsstämma!

    På stämman i din kommundel kan du ställa frågor och lämna synpunkter till politiker och tjänstemän. Vårens stämmor avslutas 31 mars kl 19 i kommunhuset i Mölnlycke och 1 april kl 19 i Landvetters kulturhus. Välkommen!