Kontakt
  • Skiss på hus. Skiss: Tornstaden

    Tornstaden bygger nytt bostadsområde i Mölnlycke 

    Tornstaden vann Härryda kommuns markanvisningstävling och kommer att bygga och gestalta det nya bostadsområdet Stenbrottet i Mölnlycke.
    – Ett tilltalande, prisvärt och genomarbetat förslag, sammanfattar Kristina Englund, mark- och bostadschef i Härryda kommun.